ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל


אניית הבכורה של המנדט