ד"ר מרדכי נאור - סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל

גרסה להדפסה
הקמת צהל


  

 ד"ר מרדכי נאור
                                                         צ ב א   נ ו ל ד
 
מתוך "ישראל היום" 7 במאי 2018
 
מדינת ישראל קמה ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948. צה"ל (צבא הגנה לישראל), צבאה של המדינה החדשה, הוקם רק לאחר 17 יום, ב-31 במאי. את הפער בזמנים יש להסביר במצב החירום שהוכרז מיד עם קום המדינה, בשל הפלישה הצפויה של צבאות ערב (שאכן התממשה שמונה שעות לאחר ההכרזה). ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, דוד בן-גוריון, טיפל קודם כל בפלישה, ורק לאחר ימים אחדים התפנה לנושא הקמת הצבא.
 
למעשה, את הצבא לא היה צריך להקים. הוא היה קיים במסגרת ה"הגנה". היו לו 10 חטיבות, חילות אוויר, ים, שירותים ובעיקר מטכ"ל, שהוקם על ידי ה"הגנה" כבר ב-1939, ואפילו רמטכ"ל – יעקב דוסטרובסקי (דורי). עד סוף מאי 1948 כבר היו ל"הגנה" ונמסרו לצה"ל 12 חטיבות.  אנשי אצ"ל ולח"י הצטרפו לצה"ל בחודשים הבאים.
 
ב-19 במאי 1948, חמישה ימים לאחר הקמת המדינה, הביא בן-גוריון לממשלה הזמנית הצעת פקודה על הקמת צבא, שבה נאמר: "הממשלה הזמנית רשאית להקים כוחות מזוינים ביבשה, בים ובאוויר, אשר יהיו מורשים לעשות את כל הפעולות הדרושות והחוקיות לשם הגנת המדינה". הפקודה זכתה לאישור מועצת המדינה הזמנית וקיבלה תוקף חוקי עם פרסומה בעיתון הרשמי ב-21 במאי 1948.
 
ב-26 במאי 1948 ניסח בן-גוריון את "פקודת צבא הגנה לישראל", בת שמונה סעיפים, שסללה את הדרך להקמתו של צה"ל. הוא עשה זאת בקומה השנייה של ביתו, בשדרות קק"ל בתל אביב, בשעת לילה מאוחרת. עד כמה שידוע, הוא לא התייעץ עם איש, אלא הסתגר עם עצמו וכתב את המסמך בכתב יד. לאחר מכן כתבנית במשרד הביטחון תקתקה את הטקסט במכונת כתיבה.
חשיבות רבה הקדיש בן-גוריון לנושא בלעדיות הצבא: "אסור להקים או לקיים כל כוח מזוין מחוץ לצבא הגנה לישראל" ולנושא השבועה, שכל מתגייס חייב להישבע בהצטרפו לצה"ל.
 
ב-31 במאי 1948 הביא בן-גוריון לאישור הממשלה את נוסח השבועה, הכוללת 45 מילים: "הנני נשבע(ת) ומתחייב(ת) בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים. לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג את משמעתו של צבא-הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על-ידי המפקדים המוסמכים, ולהקדיש כל כוחותי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת וחרות ישראל".
בן-גוריון כתב במחברת שחורה מדי יום את "יומן המלחמה" שלו. לגבי השבועה ציין ביומנו כי ביסס אותה על נוסח השבועה ב"הגנה" – "בשינויים הנובעים מקיום מדינה וחובת צבא". יש גם לשים לב לעובדה, שהשבועה כוונה לגברים ולנשים, שכן בן-גוריון היה תומך נלהב של שירות נשים בצבא.
הממשלה הזמנית אישרה נוסח זה והוא פורסם בעיתון  הרשמי. צה"ל הוקם רשמית אור ל-1 ביוני 1948, לאחר שפורסמה "פקודת יום להקמת צבא-הגנה לישראל". מטכ"ל ה"הגנה" הפך למטכ"ל צה"ל ורמטכ"ל ה"הגנה", יעקב דורי, היה לרמטכ"ל הראשון של צה"ל.
במהלך חודש יוני 1948 נעשו עוד שני מהלכים: השבעת כל חיילי צה"ל במבצע שנמשך יומיים וקביעת סולם דרגות. צה"ל היה לעובדה.